Renovasi Tempat Sai dari Masa ke Masa

Tanah tempat sai dahulunya merupakan tanah yang berliku, curam dan naik turun. Perbaikan dan renovasi tempat sai dilakukan sedikit denu sedikit sepanjang sejarah hingga keadaannya seperti sekarang ini.... 

1 Komentar